BETINGELSER/RUTINER VED KJØP AV BIL I USA

 

Vi formidler biler fra private og fra forhandlere i USA. I tillegg til dette, så søker vi biler i USA på oppdrag fra potensielle bilkjøpere i Norge. Vi tar også på oss oppdrag fra Norske bilkjøpere som har funnet bil selv i USA, men som trenger en trygg og sikker assistanse for å få bilen inn til Norge.

Våre partnere i USA gjør en så grundig jobb som man kan forvente og de gir en tilstandsbeskrivelse ut i fra hva man kan se visuelt. Feil som måtte oppstå etter en inspeksjon eller feil man umulig kunne ha oppdaget ved en inspeksjon er ikke vårt ansvar og som alle andre i vår bransje, så gir vi selvfølgelig ingen garantier på dette.

Når det gjelder tilstand på slike gamle biler, så må man nesten alltid påberegne at det kan være at detaljer som må/bør utbedres, selv om kjøretøyer er aldri så flott ellers og uansett pris. Ingen veteranbiler vi formidler er 100 % perfekte uansett pris og stand. Dette er gamle biler og man må alltid regne med at det er ting man kan sette fingeren på. Skulle det ved en visuell inspeksjon derimot vise seg at feil eller mangler går langt utover det selger har opplyst om, så vil selvfølgelig ikke et kjøp bli gjennomført på vegne av selger i Norge.

Bilene vi formidler og opplysningene rundt bilene, er i første omgang basert på selgeres opplysninger om bilene. Dette må vi ta som et utgangspunkt. Deretter blir bilene sjekket visuelt opp mot selgers opplysninger om bilenes tilstand for å se om dette stemmer med virkeligheten.

Etter at bilen er overlevert til terminalen i USA, så er det vår partner innen frakt som overtar ansvaret for bilen til overlevering av bilen på terminalen i Oslo. Kjøper sørger selv for fortolling av kjøretøyet samt nødvendige godkjenninger, om ikke annet er avtalt. Bilene leveres med alle relevante importdokumenter. Vi er ikke ansvarlig for eventuell havneleie som vil påløpe om ikke kjøretøyet blir hentet straks fraktselskapet har gitt beskjed om at kjøretøyet er ankommet og at dette er klart for utlevering.

Prisene vi annonserer er bergent levert Oslo, inkl. moms. Det vil si at ikke hele beløpet for bilen skal innbetales straks. Innbetaling skjer i følgende rekkefølge:

     

    tilbake til hovedside