Litt om veteranbiler og om vanlige feil som kan forekomme.

Selv om mange veteranbiler som importeres fra USA er veldig flotte og rustfrie, så er det likvel mange feil som går igjen på disse bilene, uansett merke og pris. Dette er detaljer som de fleste Amerikanere ikke regner som en feil, fordi de ikke bryr seg om slike detaljer. Dette er imidlertid ikke feil som beløper seg til større beløp, men det er mange slike detaljer som vi i Norge må ha og som bør virke. Vi skal nevne noe av de vanligste feilene under og som kan forekomme. Dette er bare eksempler, da noen biler er unntaket, avhengig hvor mye bilen er restaurert og på hvilken måte det er gjort.

- Opplegg for vindusspylere er ikke koblet eller at hele systemet er fjernet.

- Varmeapparatet er koplet ut eller det virker ikke slik det skal. Må som regel bytte ut slanger inni bilen som leder luftstrømmen og i noen tilfeller, så må varmevifta og/eller varmeapparat register byttes

- På de av bilene som har el- vindusheis, så er det ofte at el -motoren er svak og vinduene går tregt opp og ned. man tar vanligvis og bytter motorene og smører opp heisemekanismen.

- Når det gjelder instrumentering, så er det veldig ofte at klokke ikke virker, og det kan også være andre instumenter som heller ikke virker. Dette er litt avhengig av hvilke arbeid som er nedlagt på bilen om den er restaurert.

- Pakninger/tetninger rundt dører og vinduer må i mange tilfeller byttes ut.

Uansett, dette er tross alt detaljer og som regel, så beløper det seg ikke til de helt store ekstra kostnadene. Slike detaljer bør jo ellers ikke forhindre et bra kjøp. Man bør huske på at dette er biler som er 30 år og eldre, og man må regne med at det forekommer slike feil på bilene. Dette prøver vi imidlertid å opplyse om så godt vi kan, og vi kan som nevnt reparere slike feil i USA til en rimelig pris, før bilen skipes til Norge. Våre partnere i USA gjør en så grundig jobb som man kan forvente og de gir en tilstandsbeskrivelse ut i fra hva man kan se visuelt. Feil som måtte oppstå etter en inspeksjon eller feil man umulig kunne ha oppdaget ved en inspeksjon er ikke vårt ansvar og vi gir selvfølgelig ingen garantier på dette, på lik linje med andre som driver med så gamle biler.

tilbake til hovedside