Diverse avgifter og registrering for veteranbil, samt beregning av hvor mye en slik bil vil koste inn til Norge.

 

Når du beregner pris på en bil fra USA, og estimerer hvor mye denne vil koste, så må du beregne inn følgende (kan variere):

Om du ønsker visuell kontroll av bilen i USA, så kan dette beløpe seg fra 500,00 til 1 200,00 dollar, avhengig av hvor i USA bilen befinner seg.

Innenlandsfrakt i USA: Beregn fra 500,00 til 1 000,00 dollar for vanlig personbil, avhengig av hvilken terminal i USA bilen skal skipes fra.

Sjøfrakt fra USA til Oslo, pr. containerfrakt. Beregn fra 1 700,00 til 2 200,00 for vanlig personbil også avhengig av hvilken terminal i USA bilen skal skipes fra.

I tillegg til dette, så kommer kommisjoner. Størrelsen på kommisjoner er avhengig av hva bilen koster og hvilken bil det er snakk om, samt hvilke ansvarsforhold det er snakk om i selveste handelen.

Etter ankomst Norge:

Merverdiavgift: 25 prosent av kjøretøyets tollverdi. Tollverdien er lik innkjøpspris + frakt og forsikring fram til norsk grense. Merverdiavgiften betales ved innførsel.

Vi gjør oppmerksom på at momsen også beregnes ut i fra om det for eksempel har blitt utført reparasjoner/påkostninger på bilen i USA. Dette vil tollvesenet beregne som en del av tollverdien på bilen.

Ved ankomst Oslo havn, så vil Oslo Havnevesen forlange ca. kr. 3 000,00 i havneavgift.

Vrakpantavgift:kr. 2 400,00

- Årsavgift hvis du importerer før 1.juli
445,00 kroner
- Årsavgift hvis du importerer 1.juli eller senere
222,50 kroner


Skilter (vanlige skilt) kr. 140,00 for 2 stk.

 

Betaling oppdeles som følger:

Bilen pris i USA (inkl. kommisjon til USA, betaling for eventuelt en visuell kontroll, samt bankgebyr) betales først
Etter at bilen har ankommet terminalen i USA, så skal kommisjon til NAI betales
Etter at bilen er på vei til Norge, så vil det ble sendt en faktura fra vår partner innen shipping til kjøper. Denne fakturaen inneholder betaling for innenlandsfrakt i USA, sjøfrakt fra USA til Oslo, samt sjøfraktforsikring.

Når bilen har ankommet Oslo havn så skal moms og havneavgift innbetales før kjøretøyet utleveres. Deretter er det opp til hver enkelt å bestemme når kjøretøyet skal registreres. I den forbindelse, se avgifter over.

Husk ved beregning av pris på kjøretøyet fra USA, så er både fraktrater og dollarkurs bevegelig. Vi beregner derfor priser med forbehold om endring av disse to faktorene.

Er det spørsmål rundt denne oppsetningen, vennligst kontakt oss.

tilbake til hovedside